Uložení odpadu

Recyklace Chýnov

Ceny bez DPH (platné od 1.1.2020):

kód odpadu popis cena Kč/t
17 05 04 zemina a kamení (bez testu)  190,-
17 01 02 cihla  250,-
17 01 01 beton  200,-
17 05 06 vytěžená hlušina (bez testu)  190,-
17 01 03 tašky a keramické výrobky  250,-
17 01 07 směsi betonu, cihel, tašek a keram. výrobků  250,-
17 05 08 štěrk ze železničního svršku  170,-
20 02 02 zemina ze zahrad (bez testu)  190,-

 

Rekultivační skládka

Pouze inertní odpad do velikosti max. 125 mm a s ekotoxikologickým testem.

Ceny bez DPH (platné od 1.1.2020):

kód odpadu popis cena Kč/t
17 05 04 zemina a kamení 160,-
17 01 02 cihla 160,-
17 05 06 vytěžená hlušina 160,-
17 01 03 tašky a keramické výrobky 160,-
20 02 02 zemina ze zahrad 160,-

 

Na přepravu kameniva, štěrkopísku a skládky můžete využít naší AUTODOPRAVU.