Uložení odpadu

Recyklace Chýnov

Ceny bez DPH (platné od 1.1.2022):

kód odpadu popis cena Kč/t
17 05 04 zemina a kamení (bez testu) 215,-
17 01 02 cihla 275,-
17 01 01 beton 150,-
17 05 06 vytěžená hlušina (bez testu) 215,-
17 01 03 tašky a keramické výrobky 275,-
17 01 07 směsi betonu, cihel, tašek a keram. výrobků 275,-
17 05 08 štěrk ze železničního svršku 182,-
20 02 02 zemina ze zahrad (bez testu) 215,-

 

Rekultivační skládka

Pouze inertní odpad do velikosti max. 125 mm a s ekotoxikologickým testem.

Ceny bez DPH (platné od 1.1.2022):

kód odpadu popis cena Kč/t
17 05 04 zemina a kamení 182,-
17 01 02 cihla 182,-
17 05 06 vytěžená hlušina 182,-
17 01 03 tašky a keramické výrobky 182,-
20 02 02 zemina ze zahrad 182,-

 

Na přepravu kameniva, štěrkopísku a skládky můžete využít naší AUTODOPRAVU.