Uložení odpadu

Recyklace Chýnov

Odpad bez ekotoxikologického testu.

Ceny bez DPH (platné od 1.1.2024):

kód odpadu popis cena Kč/t
17 05 04 zemina a kamení (bez testu) 265
17 01 02 cihla 330
17 01 01 beton 150
17 05 06 vytěžená hlušina (bez testu) 265
17 01 03 tašky a keramické výrobky 330
17 01 07 směsi betonu, cihel, tašek a keram. výrobků 330
17 05 08 štěrk ze železničního svršku 195
20 02 02 zemina ze zahrad (bez testu) 265

 

Rekultivační skládka VRAMAT CZ, s.r.o.

Pouze inertní odpad do velikosti max. 125 mm a s ekotoxikologickým testem.

Ceny bez DPH (platné od 1.1.2024):

kód odpadu popis cena Kč/t
17 05 04 zemina a kamení 199
17 01 02 cihla 199
17 05 06 vytěžená hlušina 199
17 01 03 tašky a keramické výrobky 199
20 02 02 zemina ze zahrad 199

 

Na přepravu kameniva, štěrkopísku a skládky můžete využít naší AUTODOPRAVU.