Uložení odpadu

Recyklace Chýnov

Ceny bez DPH (platné od 1.1.2019):

kód odpadu popis cena Kč/t
17 05 04 zemina a kamení (bez testu)  170,-
17 01 02 cihla  250,-
17 01 01 beton  200,-
17 05 06 vytěžená hlušina (bez testu)  170,-
17 01 03 tašky a keramické výrobky  250,-
17 01 07 směsi betonu, cihel, tašek a keram. výrobků  250,-
17 05 08 štěrk ze železničního svršku  170,-
20 02 02 zemina ze zahrad (bez testu)  170,-

 

Rekultivační skládka

Ceny bez DPH (platné od 1.1.2019):

kód odpadu popis cena Kč/t
17 05 04 zemina a kamení 150,-
17 01 02 cihla 150,-
17 05 06 vytěžená hlušina 150,-
17 01 03 tašky a keramické výrobky 150,-
20 02 02 zemina ze zahrad 150,-

Přijímáme pouze inertní odpad do velikosti max. 125 mm a s ekotoxikologickým testem.

 

Na přepravu kameniva, štěrkopísku a skládky můžete využít naší AUTODOPRAVU.