Uložení odpadu

Recyklace Chýnov

Ceny bez DPH (platné od 7.6.2022):

kód odpadu popis cena Kč/t
17 05 04 zemina a kamení (bez testu) 220,-
17 01 02 cihla 280,-
17 01 01 beton 155,-
17 05 06 vytěžená hlušina (bez testu) 220,-
17 01 03 tašky a keramické výrobky 280,-
17 01 07 směsi betonu, cihel, tašek a keram. výrobků 280,-
17 05 08 štěrk ze železničního svršku 185,-
20 02 02 zemina ze zahrad (bez testu) 220,-

 

Rekultivační skládka VRAMAT CZ, s.r.o.

Pouze inertní odpad do velikosti max. 125 mm a s ekotoxikologickým testem.

Ceny bez DPH (platné od 7.6.2022):

kód odpadu popis cena Kč/t
17 05 04 zemina a kamení 187,-
17 01 02 cihla 187,-
17 05 06 vytěžená hlušina 187,-
17 01 03 tašky a keramické výrobky 187,-
20 02 02 zemina ze zahrad 187,-

 

Na přepravu kameniva, štěrkopísku a skládky můžete využít naší AUTODOPRAVU.