Expedice

PŘÍRODNÍ KAMENIVO TĚŽENÉ ceny bez DPH (platné od 1.1.2019):

frakce cena Kč/t frakce cena Kč/t
0-4 Z tříděný písek 110,- 4-8 kačírek 120,-
11-32 Z-D kačírek 100,- 8-16 kačírek 160,-
32-125 Z-D kačírek 70,- 16-32 kačírek 160,-
0-200 Z písek surovina 90,-

 

OSTATNÍ VÝROBKY ceny bez DPH (platné od 1.1.2019):

popis cena Kč/t
podorničí zemina 55,-
betonový recyklát 0-63 130,-
cihlový recyklát 25,-
kámen drcený 0-63 150,-

 

Na přepravu kameniva, štěrkopísku a skládky můžete využít naší AUTODOPRAVU.