Expedice

PŘÍRODNÍ KAMENIVO TĚŽENÉ ceny bez DPH (platné od 1.1.2022):

frakce cena Kč/t frakce cena Kč/t
0-4 Z tříděný písek 125,- 4-8 kačírek 135,-
11-32 Z-D kačírek 115,- 8-16 kačírek 175,-
32-125 Z-D kačírek 86,- 16-32 kačírek 175,-
0-200 Z písek surovina 107,-

 

OSTATNÍ VÝROBKY ceny bez DPH (platné od 1.1.2022):

popis cena Kč/t
betonový recyklát, frakce 0-63 160,-
cihlový recyklát 30,-
podorničí zemina 70,-
tříděná zemina, frakce 0-8 105,-
tříděná zemina, frakce 0-32 23,-

 

Na přepravu kameniva, štěrkopísku a skládky můžete využít naší AUTODOPRAVU.