Expedice

PŘÍRODNÍ KAMENIVO TĚŽENÉ ceny bez DPH (platné od 1.1.2020):

frakce cena Kč/t frakce cena Kč/t
0-4 Z tříděný písek 115,- 4-8 kačírek 125,-
11-32 Z-D kačírek 105,- 8-16 kačírek 170,-
32-125 Z-D kačírek 75,- 16-32 kačírek 170,-
0-200 Z písek surovina 95,-

 

OSTATNÍ VÝROBKY ceny bez DPH (platné od 1.1.2020):

popis cena Kč/t
podorničí zemina 60,-
betonový recyklát 0-63 130,-
cihlový recyklát 25,-
kámen drcený 0-63 150,-

 

Na přepravu kameniva, štěrkopísku a skládky můžete využít naší AUTODOPRAVU.